Slutrapport SeSam

I januari 2020 påbörjades projekt Sesam, ett kommungemensamt projekt med finansiering via Sunnerbo Samordningsförbund. I projektet deltog kommunerna Markaryd, Älmhult och Ljungby kommun samt Region Kronoberg som samverkanspart med det gemensamma målet att skapa stödstrukturer för att främja socialt entreprenörskap.

Läs Slutrapporten här:

 

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen