Samverkansutbildning

 

Samverkansutbildningen

Utbildningen samlar personal från alla förbundets medlemmar för att tillsammans utveckla det arbete vi gör ihop – samverkan. Utbildningen består av en heldag och två halvdagar. I utbildningen jobbar man i grupp kring fiktiva ärenden. Gruppkonstellationerna varierar i att vara en blandning av personal från medlemmarna till att samla personal från samma medlem i samma grupp. Syftet är att lära av varandra och om varandra. Utbildning om SIP-arbete ingår som en del av utbildningen liksom en föreläsning med brukarperspektiv.

 

Tillsammans med

Samverkansutbildningen gör Sunnerbo samordningsförbund tillsammans med Samordningsförbundet Värend, för att samma samverkanskompetens ska finnas i hela Kronobergs län. 

 

Utbildningstillfälle

Höstens tillfälle för samverkansutbildningen kommer inom kort!

 

Kontakt

Vill du veta mer eller om du har några förslag, tips, tankar eller funderingar. Hör av dig till Sunnerbo samordningsförbund! 

Cecilia Storm, förbundschef
Telefon: 010-488 11 73

cecilia.storm@arbetsformedlingen.se

Ansvarig

Cecilia Storm

Förbundschef
010-488 11 73

Vid frågor kontakta mig på e-post här

 

 

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen